Elektronický kroužek


Hlavním cílem kroužku elektroniky je nabídnout dětem od 10 let možnost seznámení se s technickým oborem, který se může na celý život stát jejich koníčkem či zaměstnáním. Technik se pozná již odmalička, neboť jeho zájem o vše technické a zájem pronikat do podstaty věcí nelze přehlédnout.

V celoročním cyklu se děti naučí poznávat elektronické součástky, znát jejich funkci a praktické využití. Naučí se číst v elektronických schématech, vyrábět plošné spoje pro jednoduchá elektronická zařízení, naučí se pájet a přitom nepoškodit citlivé elektronické součástky.

Při práci v kroužku pochopí jak lze modifikovat jednotlivá zapojenísoučástek podle požadovaných parametrů výsledného zařízení.

V první polovině roku se děti naučí pracovat s pasivními i aktivními ekektronickými prvky. Z polovodičových součástek se detailně seznámí s tranzistorem, diodou s jejich funkcí a možnostmi použití v jednotlivých zapojeních.

Při výrobě praktického výrobku by si děti měli jednotlivé nabyté vědomosti ověřit a sami zapojení modifikovat dle požadavků instruktora.

Ve druhé polovině roku začínající po Novém roce, se děti začnou seznamovat s integrovanými obvody. Poznají jejich typy a možnosti jejich jednotlivých skupin. Jako zvláštní řadu integrovaných obvodů poznají děti mikroprocesory (v našem případě procesory PIC a nové procesory PICAXE s možností lehčího programovaní) a naučí se základnímu principu programování, které je nutné k pochopení algoritmů a dalších způsobů tvorby programů. Naučí se také jak je možné procesory využít v praktických konstrukcích.

Děti budou proto dělat také více praktických výrobků a "nové" informace budou vstřebávat při jejich výrobě.

Po celou dobu účasti v kroužku jsou děti upozorňovány na použití jednotlivých typů součástek a zapojení ve vysokofrekvenční technice a použití při vysílání a příjmu rádiových vln.

Na konci celého roku si děti vyrobí vysokofrekvenční oscilátor, při současném vysvětlení funkce a použití Clappova oscilátoru s rezonančním obvodem LC.

Tím je završeno seznámení dětí s jednotlivými oblastmi oboru elektroniky.

Martin Děkan