Potřeby
co budeme potřebovat ?


Pro účast v kroužku je dobré aby zájemci bylo alespoň 10let. To není diskriminace,ale mladší děti zřídka kdy mají alespoň nějaké povědomí o fyzice,která je nedílnou součástí elektoniky a techniky vůbec. Samozřejmě jako všude existují vyjímky a tak je možné, že právě vy máte dítě,které se již o techniku zajímá od malička a tak již třeba v 8 letech má znalosti,které třeba nemají ani děti starší.
Přiveďte takové dítě a my prohloubíme jeho znalosti a hlavně odpovíme na jeho otázky,kterých má takové dítě více než dost.

Při jednotlivých kroužcích se ale neobejdeme bez některých věcí, které by mělo mít každé dítě svoje. Jedná se o nářadí,pájku a měřící přístroj. V začátku můžeme tyto potřeby pojčit naše ale nemáme jich tolik aby bylo pro každé dítě.

Typicky potřebujeme: